Aktiviteter

Overordnet kategori: indhold

Dansk Forum for Mikrofinans arbejder på at styrke kapaciteten hos danske organisationer og virksomheder, der arbejder med mikrofinans, på at udøve fortalervirksomhed overfor danske donorer og lovgivere og på at udbrede kendskabet til mikrofinans.

Det gør vi gennem følgende aktiviteter:

Kurser og træning

Fortalervirksomhed

Forskning