Payday Loans

Fortalervirksomhed

Et vigtigt arbejdsområde for Dansk Forum for Mikrofinans er at udbrede kendskabet til mikrofinans som et redskab til udvikling og at øge fokus på mikrofinans i dansk udviklingsstrategi og midler til mikrofinans hos Danida og andre donorer.

Dansk Forum for Mikrofinans arbejder med fortalervirksomhed gennem høringssvar, opsøgende dialog overfor udenrigsministeriet og andre donorer samt oplysning til en bredere kreds af udviklingsinteresserede og opsøgende arbejde overfor dansk presse.

Du kan finde DFM's høringssvar her.