Om Dansk Forum for Mikrofinans

Overordnet kategori: indhold

Dansk Forum for Mikrofinans er et fagligt netværk af danske NGOer, virksomheder og institutioner, der arbejder med mikrofinans i udviklingslande.

Netværket blev stiftet i 2009 og har 54 medlemsorganisationer.

Dansk Forum for Mikrofinans' formål er at styrke kapaciteten i den danske mikrofinanssektor samt at skabe debat og opmærksomhed omkring mikrofinans i Danmark.

Det gør vi gennem: