Payday Loans

Internationale nyheder og ressourcer

Bliv opdateret på nogle af de spændende ting der sker på den internationale mikrofinansscene. Læs om den internationale akademiske kritik af mikrofinans, men også om den seneste store optimisme om mikrofinans blandt praktikerne og den brede befolkning. Få oplysninger om helt nye ressourcer om mikrofinans målrettet børn og unge samt globale sektorrapporter med fokus på henholdsvis lån til MFIer og udviklingen af spare/låne-grupper.

 

Forskernes bekymring om mikrofinans

David Roodmans bog: "Due Diligence: An Impertinent Inquiry into Microfinance" er en ny bog fra februar 2012 om mikrofinansens udvikling og nuværende status. Bogen er af mange blevet beskrevet som den bedste bog om mikrofinansens udvikling der nogensinde er blevet lavet, måske med undtagelse af "Portfolios of the Poor", der blev udgivet i 2011. En af bogens fortalere er Alex Counts, der er præsident for, og stifter af, den amerikanske Grameen Foundation. Alex Count's omtale af bogen kan du finde her: http://grameenfoundation.wordpress.com/2012/02/16/david-roodman-does-his-due-diligence-and-gets-it-mostly-right/.

En anden rosende omtale kommer fra selveste CGAP, og kan læses her: http://microfinance.cgap.org/2012/02/15/the-lessons-of-microfinance-history/.

 

Praktikernes mere positive holdning

Mens Roodman står for en kritisk men velfunderet diskussion af mikrofinans, er der mange praktikere der fokuserer på det uendelige antal konkrete succeshistorier. På Mint Conclave Conference i marts i New Delhi, arrangeret af MINT sammen med International Finance Corporation (IFC) og Microfinance Institutions Network (MFIN), blev overskriften "Microfinance Industry Optimistic about its Future". Du kan læse mere om konferencen her: http://www.microfinancefocus.com/mffnews/microfinance-industry-optimistic-about-its-future.

Også den brede befolkning er stadig bag mikrofinansen. En god indikation på, at mikrofinans stadig har befolkningens opbakning er, at lån direkte fra befolkningen til mikrovirksomheder stadig finder sted i stor stil. Et eksempel på denne tendens kan bl.a. ses i en artikel fra Roodmans blog, hvor Kiva fungerer som lånformidleren til mikrovirksomheder i Syd: http://blogs.cgdev.org/open_book/2012/03/kiva-as-microfinance-consumer-sentiment-barometer.php.

Elisabeth Rhyne er Director for Center for Financial Inclusion. Her reflekterer hun over hændelser, muligheder og udfordringer i mikrofinansbranchen i 2011: http://financialaccess.org/node/3830.

 

Mikrofinans målrettet børn og unge

DFM udgav i 2011 en guide om spare/låne-gruppers effekt på fortalervirksomhed og civilsamfundsudvikling og formidlede den senere til de 135 organisationer og mikrofinansnetværk under European Microfinance Platform. Det samme gør nu Child and Youth Finance International (CYFI) med deres nye "CYFI Education Guide Book: Developing Quality Financial, Social and Livelihoods Education for Children and Youth", som kan hentes her.

 

Globale sektorrapporter

Mikrofinansinstitutioner (MFIer): Centre of the Study of Financial Innovation udgiver i år med støtte fra PwC igen en survey, der identificerer potentielle risici for banker og andre ved udlån til mikrofinansinstitutioner verden over. Der indgår også en oversigt over branchens egne medlemmers vurderinger, analyser af de finansielle markeder og andre presserende problemstillinger. Du kan hente undersøgelsen her: http://www.pwc.com/gx/en/banking-capital-markets/banana-skins/index.jhtml?WT.mc_id=email_2-12_GMH_TL-Banking-Banana-Skins.

Spare/låne-grupper: Spare/låne-grupper er et helt andet landskab, som ikke er særligt interessant for banker. Hvis du interesserer dig for modeller, metoder, bæredygtighed, udbredelse, koblinger til kredit, forsikringer og andet er her et rigtig godt overblik over et stærkt ekspanderende og særdeles vigtigt nyt område i mikrofinans: http://www.seepnetwork.org/-resources-175.php.

Du kan få adgang til en online database og praktiske redskaber på denne centrale platform: http://savingsgroups.com/