Payday Loans

Organisation

Dansk Forum for Mikrofinans' øverste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes en gang om året. Netværkets medlemsorganisationer har stemmeret på generalforsamlingen.

Den daglige drift varetages af Dansk Forum for Mikrofinans' bestyrelse og af netværkets sekretariat.

Du kan downloade Dansk Forum for Mikrofinans' årsrapport for 2013 her.