Payday Loans

Evaluering af Dansk Forum for Mikrofinans

I løbet af 2012 vil Dansk Forum for Mikrofinans foretage en evaluering af Forummets virke gennem projektperioden. Evalueringen vil blive udført med ekstern validering, og vil hovedsageligt fokusere på medlemmernes vurdering af den tilførte værdi gennem medlemskab af Forummet. Processen vil også give plads til input om fremtidige behov, og det er derfor vigtigt at alle adspurgte deltager.

 

Dansk Forum for Mikrofinans har eksisteret siden 2009, hvor en række organisationer gik sammen for at oprette et fagligt netværk med mikrofinans som fokus. Forummets overordnede formål har været at drive oplysnings- og fortalervirksomhed, samt at styrke medlemmernes kompetencer inden for arbejdet med mikrofinans. DFMs nuværende bevilling udløber med udgangen af 2012, men det påtænkes at lave en ny ansøgning, hvorfor det både er vigtigt at samle op på de foreløbige resultater og at klargøre medlemmernes fremtidige behov.

Helt konkret vil evalueringen bestå af dataindsamling gennem spørgeskemaer og interviews, og efterfølgende udarbejdelse af en rapport. I dette forløb spiller Forummets medlemmer en afgørende rolle, idet de skal levere inputtet til evalueringen både på godt og ondt. I løbet af uge 15 vil udvalgte medlemsorganisationer derfor blive kontaktet med henblik på at arrangere et kortere interview i uge 23 eller 24, mens et spørgeskema vil blive tilsendt medlemsorganisationerne i begyndelsen af maj.

Når dataene er indsamlet, vil de blive behandlet af sekretariatet og den ansvarlige team leder, Søren Jeppesen, fra CBS. Han vil forestå den eksterne validering af evalueringsarbejdet.

Dansk Forum for Mikrofinans håber naturligvis, at alle medlemmer har lyst til at samarbejde om evalueringen af projektet, så alle de vigtige erfaringer fra de sidste tre års netværksarbejde kan opsamles og bruges målrettet i det fremtidige arbejde med mikrofinans.