Payday Loans

DFMs høringssvar til ny dansk udviklingsstrategi

Som et led i fortalervirksomheden for den danske mikrofinanssektor har Dansk Forum for Mikrofinans netop indgivet et høringssvar til den foreslåede strategi for det fremtidige, danske udviklingssamarbejde. Du kan læse mere om høringssvaret her.

 

I slutningen af marts måned kom den nye regering med det første udspil til den fremtidige strategi for det danske udviklingssamarbejde. D. 22. april var der så frist for indgivelse af høringssvar, og Dansk Forum for Mikrofinans har derfor indgivet et svar i forhåbning om at skabe klarere linjer omkring mikrofinansens rolle i det danske udviklingsarbejde.

Høringssvarets største anke er, at rettighedsbaseret udviklingsarbejde ikke kan fungere effektivt uden en inklusion af de fattigste befolkningsgrupper i den økonomiske udvikling. Heri spiller adgangen til basale finansielle ydelser en stor rolle, hvorfor det er bemærkelsesværdigt at mikrofinansen ikke fremtræder mere tydeligt end det er tilfældet i det nye strategiske udspil. Mere konkret foreslår DFM, at Udenrigsministeret udarbejder en separat mikrofinansstrategi, og at man i fremtiden vil sikre ansvarligt mikrofinansarbejde ved overholdelse af SMART-kampagnens principper. En række specifikke, tekstmæssige ændringer foreslås også i høringssvaret.

Her kan du læse hele DFMs høringssvar.