Payday Loans

Bestyrelse

Dansk Forum for Mikrofinans ledes af en bestyrelse, der i 2012 har følgende medlemmer:

Christian Kruse, Trianglen (formand)

Kresten Kjær Sørensen, Vedvarende Energi (næstformand)

Morten Ledskov, Fair Trade Danmark

Lene Godiksen, SOS Børnebyerne

Christian Sørensen, ADRA

Kristina Grosmann Due, konsulent (kasserer)

Kristina Walker Pedersen, Andelskassen Oikos

Heidi Friis Jakobsen, konsulent

Bulgan Njama, Dansk Mongolsk Selskab (suppleant)

Jes Colding, JKS Consult (suppleant)