Dansk Forum for Mikrofinans’ formål er at styrke kapaciteten i den danske mikrofinanssektor samt at skabe debat og opmærksomhed omkring mikrofinans i Danmark. Gennem årene har DFM blandt andet udarbejdet retningslinjer for NGO’er og mikrofinans, samt flere guides om god praksis indenfor sektoren. Se under Ressourcer. Nuværende arbejdsområder, se: Arbejdsområder.

DFM arbejder gennem kurser, konferencer, debatmøder og arbejdsgrupper; erfaringsudvikling og samarbejde blandt medlemmerne; fortalervirksomhed overfor Udenrigsministeriet og andre donorer; debat og opmærksomhed i de danske medier; fokus på etisk forsvarlig mikrofinans gennem den globale Smart Campaign og understøttelse af dansk forskning inden for mikrofinans.

Medlemskab af Dansk Forum for Mikrofinans henvender sig til alle danske organisationer, virksomheder og institutioner, der enten arbejder med eller er på vej til at arbejde med mikrofinans i udviklingslande.

Enkeltpersoner uden tilknytning til en organisation har også mulighed for at blive medlem.

Som medlem af Dansk Forum for Mikrofinans kan du få adgang til Dansk Forum for Mikrofinans’ generalforsamling og arbejdsgrupper og dermed indflydelse på netværkets arbejde; adgang til kurser, debatmøder og konferencer forbeholdt medlemmer; mulighed for at støtte netværkets arbejde.

Hvis du er interesseret i medlemskab så skriv til koordinator Kristine Kaaber Pors på kristine.mikrofinans@gmail.com.