Dansk Forum for Mikrofinans blev stiftet i 2009 og opnåede støtte fra Globalt Fokus i 2010. Første udgivelse blev de anerkendte Microfinance Guidelines fra 2010, som kan downloades nedenfor. For danske NGO’er var spare- og lånegrupper en kærkommen erstatning for tidligere tiders revolverende fonde. I 2011 fulgte guiden Savings and Loan Associations. Combining short term benefits with long term structural change, i 2012 blev der arbejdet med link fra spare- og lånegrupper til markedet, og derpå fulgte nogle års fordybelse i NGOers rolle ift. at give de fattigste adgang til markedet. I 2014 fulgte “Engaging Markets” guiden. Efter en læreproces, støttet af Globalt Fokus 2016-17 om andelsforeninger fulgte en guide udgivet i 2018. Se highlights i Årsrapporterne nedenfor.